YAPAY ZEKA, ENDÜSTRİ 4.0 ve FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ZİRVESİ (Ankara Üniversitesi,12 Şubat 2018)

Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi, hem 20. Kuruluş Yıldönümü etkinliklerinin devamı kapsamında hem de Türk Patent ve Marka Kurumu ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) işbirliğinde yürütülen Fikri Mülkiyet Hukuku İngilizce Yüksek Lisans Programı 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı açılışı olarak; Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara Barosu, TürkPatent ve WIPO işbirliğiyle 12 Şubat 2018 tarihinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Konferans Salonunda “YAPAY ZEKA, ENDÜSTRİ 4.0. VE FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ZİRVESİ”düzenleyecektir. İnsan, toplum, kültür ve ekonomi hayatında şimdiden etkileri görülmeye başlanan ve ortaya çıkardığı dönüşümler ve belirsizlikler nedeniyle dünyada gündem yaratan yapay zeka teknolojileri ile Endüstri 4.0. olgusu, genel olarak teknik ve hukuki boyutuyla, özelde ise fikri mülkiyet hukuku yönüyle bu Zirve’de ilk kez tartışılacaktır. Bu yönüyle Zirve, Türkiye’de bir ilke imza atmaktadır..

Tags: